FunnyTime video

บริการ FunnyTime video อัตราค่าบริการ 5บาท/SMS คุณจะได้รับ 2SMS/วัน

สำหรับผู้ใช้บริการเครือข่าย AIS เท่านั้น

สำหรับผู้ใช้บริการอินเตอร์เนทมือถือ เท่านั้น

หรือสมัครโดยพิมพ์ FC ส่งมาที่ 4541716
ยกเลิกพิมพ์ STOP FC ส่งมาที่ 4541716
สอบถามโทร 02 -1158814 (9:00 – 18:00 , จันทร์ – ศุกร์)